Autor: Marcela Slaná
Rytmické fólie (doplnenie notovej tabuľky s klávesnicou) sú praktická učebná pomôcka, ktorá slúži učiteľom a najmenším i pokročilým žiakom k rozvíjaniu rytmického cítenia, ale je možné ju taktiež šikovne využiť pri improvizácii a skladbe. Je vhodná do individuálnej i do skupinovej výučby.
Pomáha precvičovať najrôznejšie jednohlasné, ale i dvoj-, troj, štvorhlasy. Taktiež sa dá zapojiť ako part rytmického sprievodu na nástroje Orffovho inštrumentára k hranej, alebo spievanej skladbe. Zaujímavé je použiť fólie ako rytmický základ, na ktorý je možné skomponovať pieseň, či skladbičku.

  • Až 10 riadkov rytmických cvičení naraz.
  • Všetky fólie sú prehľadne rozčlenené do kapsičiek.
  • V sade je 92 jednotlivých dielov, z toho 48 rytmických fólií.
  • Jednoduchá zmena precvičovaného rytmu posunutím pásiku.
  • Jednoduchá orientácia v rytmických pásoch pomocou popisu a číslovania.
  • Sada obsahuje rytmy v dvou-, troj-, štvorštvrťovom a trojosminovom takte.

Zakúpenie na www.majro.cz