• Autor: Gabriela Badinová
  • Názov: Krajina Hudba a jej obyvatelia I -- Metodické návrhy, postupy a odporúčania.
  • Počet strán: 42, ISBN: 978-80-971397-3-5

Metodika prináša informácie pre pedagógov k práci s knihou Krajina Hudba a jej obyvatelia I.

Rady a pokyny sú rozčlenené do kapitol:

  • Pre koho je kniha Krajina Hudba I. určená;
  • Ako je kniha zostavená;
  • Praktické návrhy pre pedagógov odvodené z psychológie predškolského veku;
  • Návrhy činností k jednotlivým pracovným listom;
  • Orientačný časovo-tematický plán;
  • Príloha piesní s akordovými značkami i s klavírnym sprievodom.

Kniha je odporučená Ministerstvom školstva SR a má pridelenú odporúčaciu doložku.
Metodiku možno zakúpiť v kamenných i internetových predajniach.