• Autor: Marcela Slaná
  • počet strán: 132
  • Vydavarelstvo: LYNX, 2. vydanie

Táto kniha Vám ponúka metodiku hudobného vzdelávania detí predškolského veku, ktorá využíva prvky všetkých štyroch odborov ZUŠ - hudobného, tanečného, výtvarného, dramatického.
Kniha si dáva za cieľ hravými činnosťami prebudiť v deťoch hudobné cítenie, navodiť sluchovú a rytmickú predstavivosť, rozvíjať hudobnú pamäť a spoznávať základy hudobnej teórie. Vzájomné prelínanie pohybu, výtvarných činností a dramatického prejavu prebúdza u detí tvorivosť a vedie ich ku praktickému využitiu objaveného v základoch hry na klavír, alebo aj iný hudobný nástroj.
Kniha je v predaji v nakladatelstve LYNX, alebo v internetových predajniach.